مدیریت استرس:در همه انسان ها استرس وجود دارد و در هر کار موفق داشتن استرس مثبت لازم می باشد.

نظارت بر استرس

فردی که توانایی های خود را می شناسد و برای رسیدن به هدف خود تلاش می کند ، با حفظ کردن

آرام بودن در خود و به یاد آوردن نکات مثبت در زندگی می تواند  بر استرس خود نظارت داشته باشد و

این نظارت بر استرس در فرد لازم می باشد .

کنترل استرس

اگر قادر به کنترل کردن عواملی که باعث استرس می شود مقاومت کنید با آن استرس ادامه دهید

و برای رسیدن به هدف های خود آن را مورد استفاده قرار دهید و با مثبت فکر کردن تلاش کنید

استرس بیش از اندازه خود را برطرف کنید.

 

آبان ۱۹, ۱۳۹۶
مدیریت استرس

مدیریت استرس

 مدیریت استرس:در همه انسان ها استرس وجود دارد و در هر کار موفق داشتن استرس مثبت لازم می باشد. نظارت بر استرس فردی که توانایی های خود را می شناسد و برای رسیدن به هدف خود تلاش می کند ، با حفظ کردن آرام بودن در خود و به یاد […]
آبان ۱۹, ۱۳۹۶
خیانت در زندگی مشترک

خیانت در زندگی مشترک

 خیانت در زندگی مشترک :بعضی از نشانه ها باید در زندگی دقت کرد و در صورت توجه نکردن به آنها امکان دارد زوجین به خیانت یکدیگر بپردازند. نشانه های خیانت در زندگی مشترک یکی از نشانه های خیانت زیاد شدن مشغله طرفین به کارهایی به جز با یکدیگر بودن است . […]
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
خصوصیات یک خانواده سالم

خصوصیات یک خانواده سالم

خصوصیات یک خانواده سالم:خانواده هایی که سالم هستند اعضای آن احساس حمایت می کنند نسبت به همدیگر رفتار دلسوزانه دارند و همیشه مواظب یکدیگر می باشند. نشانه های خانواده سالم از دیگر نشانه های خانواده سالم احترام گذاشتن به متفاوت بودن فردی می باشد. اعضای خانواده به نظرات و پیشنهادات […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
کلید موفقیت زندگی مشترک

کلید موفقیت زندگی مشترک

کلید موفقیت زندگی مشترک این است  زوجین خوشبخت علاقه شان را به یکدیگر یاد آوری می کنند و دائم یکدیگر را تحسین می کنند.افرادی که در خانواده های خوب و سلامت تربیت شده اند در زندگی مشترک هم موفقیت کسب می کنندو ارتباط خوبی با دیگران و فرزندانشان برقرار می کنند. […]