آغاز کردن صحبت با نوجوانان دشوار می باشد.

صحبت کردن در رابطه با مواد مخدر و الکل دشوارتر خواهد بود.

به عنوان پدر و مادر اغلب با مقاومت مواجه می شوید.

برای ایجاد تعامل با نوجوان شیوه‌هایی می باشد .

که شامل موارد زیر می باشد:

روش صحبت کردن با نوجوان

 • به روشنفکر بودن بپردازید.
 • اگر می خواهید یک مکالمه سازنده با نوجوان خود دارا باشید.

یک چیز را به آن توجه کنید این می باشد.

که وقتی که یک بچه احساسی در مورد قضاوت شدن.

و یا محکوم بودن می‌کند .

احتمال کمتری دارد که پیام شما را بپذیرد.

 • توصیه می‌کنیم که به خاطر دستیابی به ایده‌آل‌ترین.
 • نتیجه برای شما و نوجوان تان تلاش کنید .

شرایطی بی طرف و آزاد را به حس کردن بپردازید.

ما درک می کنیم که چالش برانگیز می باشد.

و به تمرین احتیاج دارد.

درک مشکلات نوجوان

 • خود را جای نوجوانتان بگذارید 
 • به طور مثال ، برخوردی را که خودتان ترجیح می دهید .
 • هنگامی که در رابطه با یک مسئله دشوار گفت و گو می کنید.
 • مورد خطاب واقع شوید را در نظر داشته باشید.
 • تفکر کردن در رابطه با اینکه به چه صورت احساس تان.
 • در زمان نوجوانی می تواند دارای فایده باشد.
 • درباره هدفتان  به صورت مستقیم و شفاف باشید.
 • یادداشت کردن آنها می تواند دارای تاثیر باشد.
 • هنگامی که هدف تان از یک مکالمه را به آن توجه کنید .

گفتگو کردن با نوجوان

به صورت مثبت فکر کنید.

می توانید  به آن بازگردید و آنچه را که به طور صحیح پیشرفت داشته اید.

و آنچه که غلط بوده است چه اهدافی بوده.

و کدام ها باید برای یک وقت دیگر گذاشته شود.

و آیا قادر به ارائه موثر بودن آنها بوده اید را به مرور کردن بپردازید.

اگر به یک شرایط با شرم و ترس یا ناامیدی به نزدیک شدن آن بپردازید.

کوشش‌های شما نتیجه عکس خواهد گرفت. 

به جای مراقبت کردن ، مودب و فهمیده باشید.

 

منبع:مرکزمشاوره.com

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷
صحبت کردن با نوجوان

صحبت کردن با نوجوان

آغاز کردن صحبت با نوجوانان دشوار می باشد. صحبت کردن در رابطه با مواد مخدر و الکل دشوارتر خواهد بود. به عنوان پدر و مادر اغلب با مقاومت مواجه می شوید. برای ایجاد تعامل با نوجوان شیوه‌هایی می باشد . که شامل موارد زیر می باشد: روش صحبت کردن با نوجوان […]